Wypalenie zawodowe – zapobieganie i metody leczenia

wypalenie zawodowe 3.jpg

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem występującym u wszystkich osób narażonych na przewlekający się stres. Źródłami stresu są: obciążenie obowiązkami zawodowymi, potrzeba częstego podejmowania decyzji, konieczność silnej presji na na wykonywanie złożonych zadań ukierunkowany na bycie osobą innowacyjną, kreatywną.

Efektem są narastające problemy z koncentracją uwagi, skupieniem się. Pojawiają się objawy szybszego zmęczenia, następuje spadek wydajności. Wykonywana praca ma niższą jakość. Objawom tym mogą towarzyszyć różnorodne objawy fizyczne: od bólów czy zawrotów głowy, bólu pleców, zaburzeń gastrycznych, przez problemy z ciśnieniem krwi, aż po spadek odporności i infekcje. Częstymi są też objawy psychiczne: ciągłe znużenie, brak satysfakcji z wykonywanej pracy (np. „ciągłe narzekania”, podważanie sensu i zasadności decyzji innych osób itp.), drażliwość, niepokój czy też stany apatii z okresami pobudzenia lub „euforii”.

O wadze problemu może świadczyć fakt, iż w skali każdego roku np. gospodarka USA traci około 200 mln dolarów z powodu stwierdzonych objawów wypalenia zawodowego.

Przedstawiamy Państwu ofertę, która ma za zadanie przygotować manager’ów, ale też innych pracowników, do chronienia siebie i innych przed zjawiskiem wypalenia zawodowego.

Idea
Idea oparta jest na obserwacji, która mówi, że najlepiej przyswojoną, najlepiej wykorzystywaną jest samodzielnie zdobyta i przeżyta wiedza. Trening polega na stworzeniu warunków, w których uczestnicy będą w pełni samodzielnie, ponosząc pełną odpowiedzialność za efekty treningu/ tworzyć osobistą wiedzę nie tylko o sytuacjach wywołujących wypalenie zawodowe i o objawach ale też o sposobach zapobiegania oraz sposobach wyjścia z sytuacji wypalenia. Rola trenera polega na stymulowaniu pracy. Ma on pomóc w tworzeniu wiedzy, planów zapobiegania oraz planów postępowania w sytuacji gdy pojawiają się symptomy wypalenia osób czy zespołu pracowników. Trener wyposaża uczestników w określone umiejętności świadomego wpływu na stan emocji i reakcje własnego ciała. Jego działanie obejmuje moderowanie przebiegiem szkolenia oraz udzielanie w stosownych momentach informacji dotyczących zjawisk psychologicznych czy związanych z funkcjonowaniem organizmu (np. bóle jako objaw napięcia emocjonalnego).

Formy szkolenia:

  • Wykład/seminarium Forma mieszana- klasyczny wykład dotyczący zagadnienia wypalenia zawodowego jest prowadzony w sposób umożliwiający zadawanie pytań czy prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów. Cena: 800 zł.
  • Trening:
    • „mini”- krótkotrwały: czas 3 godz. (2x 1,5 godz.) w ciągu 1 dnia, grupa: 6-8 osób uczestniczących, 1 trener. Cena: 800 zł.
    • „medium”- średniotrwały: czas 6 godz- 2 bloki po 3 godz. (2x1,5 godz.. 1 dzień lub 2 dni np. po południu (2x3 godz.). 1-2 trenerów (w zależności od rodzaju zamówienia). Z opcją na trening fizyczny. Cena: 1400 zł.
    • „max”- długotrwały: 4-5 dni. Każdego dnia 3 bloki 3 godzinne. 2 trenerów. Cena: 3000- 5000 zł ustalana indywidualnie w zależności do potrzeb zamawiającego.

Osoba prowadząca:

Antoni Brański: doświadczony trener, coach, psychoterapeuta, z wykształcenia lekarz specjalista psychiatrii. Umiejętności nabyte w prowadzeniu psychoterapii umożliwiły mu stworzenie nowatorskiego podejścia do stosowanych dotychczas treningów i szkoleń. Zostały one uzupełnione o metody poznawcze i wiedzę dotyczącą tych sytuacji, w których występują podświadome i skrywane procesy psychiczne.