• Dorota Bauer
  Dorota Bauer o sobie

  Specjalista Chorób Wewnętrznych Board Certified in Internal Medicine, USA

  Po ukończeniu Akademii Medycznej we Wrocławiu (Wydział Lekarski) i odbyciu stażu podyplomowego uzyskałam nostryfikację dyplomu lekarza w USA.

  Odbyłam rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych w Cleveland Clinic Health System, pracując w Fairview Hospital oraz Lutheran Hospital. Rezydenturę zakończyłam pracą naukową poświęconą badaniu wpływu depresji na układ immunologiczny, jak również wpływu depresji na występowanie chorób somatycznych.

  Po zakończeniu rezydentury uzyskałam tytuł lekarza specjalisty chorób wewnętrznych oraz certyfikat „Board Certified in Internal Medicine”, co pozwoliło mi na rozwinięcie wieloletniej intensywnej praktyki szpitalnej w Cleveland Clinic Health System, również jako

  konsultantka na oddziałach psychiatrycznych.

  Jednocześnie w Cleveland prowadziłam prywatną praktykę lekarską w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym naciskiem na ich psychosomatyczny wymiar, włącznie z leczeniem zaburzeń depresyjnych, nerwicowych oraz uzależnień.

  Moją największą pasją jest holistyczne podejście do człowieka, zajmowanie się jednocześnie aspektami somatycznymi i psychologicznymi.

  Po powrocie do Polski kontynuuję pracę jako specjalista chorób wewnętrznych, jednocześnie poświęcając się pasji – psychosomatyce.

  Po ukończeniu szkoleń m.in. z zakresu terapii indywidualnych i rodzinnych, wpływu traumy na zdrowie człowieka, znaczenia kontemplacji i technik wyciszających w procesie leczenia, stale rozwijam swoją wiedzę.

  Kontynuując swoją pasję uważam, że najważniejszy jest człowiek z Jego doświadczeniami, odczuciami i emocjami.

  Bauer Dorota.jpeg