• Antoni Brański
  Antoni Brański o sobie

  Nazywam się Antoni Brański i jestem... No właśnie, kim jestem? Czym się zajmuję? Co robię?

  Formalnie jestem lekarzem psychiatrą. Zajmuję się psychoterapią, hipnozą i coachingiem, ale to są tylko pewne słowa mające coś określić. Czasami mówię o sobie: lekarz od stresu i kłopotów.

  Ludzie przychodzą do mnie, bo mają problemy.

  Czasami są to skutki chronicznego stresu w pracy. Nawet jeśli naszą pracę bardzo lubimy i daje nam ona wiele satysfakcji, to jednocześnie czasem czujemy się wypaleni i napotykamy na drodze zawodowej różne przeciwności. Bywa też, że trzeba się przygotować do jakiegoś ważnego wystąpienia, ważnej rozmowy, spotkania, negocjacji - jak sobie wówczas poradzić ze stresem,jaką przyjąć strategię?

  Innym razem nie układa się w związku. Za dużo pracy, za mało czasu dla bliskich -ludzie oddalają się od siebie i powoli stają się dla siebie obcy. Zdarza się, że pojawia się ktoś trzeci, ktoś czwarty...

  Albo zaczyna nam szwankować zdrowie i okazuje się, że nasz styl życia, stres, brak odpoczynku,zła dieta dają o sobie znać nadciśnieniem tętniczym, najróżniejszymi zespołami bólowymi,zaburzeniami gastrycznymi lub innymi dolegliwościami.

  Tyle ludzkich spraw, tyle kłopotów, tyle potrzeb... Ja wiem, jak pomóc, nie tylko łagodząc objawy.

  Posłużę się metaforą. Wyobraź sobie, że idąc ulicą, zobaczyłaś/eś w oknie kwiaciarni piękny doniczkowy kwiat. Jest tak niezwykły, że nie mogłaś/eś się oprzeć i go kupiłaś /eś. Przychodzisz do domu, stawiasz go na parapecie i czekasz i... I nic! Mijają dni, tygodnie i nadal nic! Twoja roślinka nie jest chora, ale nie rośnie. Nie rozwija się. STAGNACJA. Ale Ty wiesz co robić - trzeba nawieźć, dać większą doniczkę, inną ziemię... USUWASZ BARIERĘ i Twój kwiat zamienia się w cudowne, rajskie drzewo!

  Tym właśnie się zajmuję - usuwam bariery. Pomagam w rozwijaniu się, w adaptowaniu się do ciągle zmieniającego się świata. Daję ku temu konieczne narzędzia. Mamy w sobie wiele barier hamujących nasz rozwój. Najczęściej ich obecność ujawnia się w sytuacjach kryzysowych, gdy dotychczasowe sposoby radzenia sobie już nie wystarczają.

  Gdy czujemy się źle, jesteśmy smutni, przygnębieni, wkurzeni, czujemy lęk, rozwiązaniem nie jest łagodzenie objawów. Rozwiązaniem jest ADAPTACJA, ROZWÓJ. Rozwijanie swoich zdolności i umiejętności. Także tych, które oznaczają głębszą zdolność do wpływania na swoje emocje,postawy i wzory reakcji. Moją rolą jest wspomóc ten proces.

  AB fb.jpg
 • Dorota Bauer
  Dorota Bauer o sobie

  Specjalista Chorób Wewnętrznych Board Certified in Internal Medicine, USA

  Po ukończeniu Akademii Medycznej we Wrocławiu (Wydział Lekarski) i odbyciu stażu podyplomowego uzyskałam nostryfikację dyplomu lekarza w USA.

  Odbyłam rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych w Cleveland Clinic Health System, pracując w Fairview Hospital oraz Lutheran Hospital. Rezydenturę zakończyłam pracą naukową poświęconą badaniu wpływu depresji na układ immunologiczny, jak również wpływu depresji na występowanie chorób somatycznych.

  Po zakończeniu rezydentury uzyskałam tytuł lekarza specjalisty chorób wewnętrznych oraz certyfikat „Board Certified in Internal Medicine”, co pozwoliło mi na rozwinięcie wieloletniej intensywnej praktyki szpitalnej w Cleveland Clinic Health System, również jako

  konsultantka na oddziałach psychiatrycznych.

  Jednocześnie w Cleveland prowadziłam prywatną praktykę lekarską w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym naciskiem na ich psychosomatyczny wymiar, włącznie z leczeniem zaburzeń depresyjnych, nerwicowych oraz uzależnień.

  Moją największą pasją jest holistyczne podejście do człowieka, zajmowanie się jednocześnie aspektami somatycznymi i psychologicznymi.

  Po powrocie do Polski kontynuuję pracę jako specjalista chorób wewnętrznych, jednocześnie poświęcając się pasji – psychosomatyce.

  Po ukończeniu szkoleń m.in. z zakresu terapii indywidualnych i rodzinnych, wpływu traumy na zdrowie człowieka, znaczenia kontemplacji i technik wyciszających w procesie leczenia, stale rozwijam swoją wiedzę.

  Kontynuując swoją pasję uważam, że najważniejszy jest człowiek z Jego doświadczeniami, odczuciami i emocjami.

  Bauer Dorota.jpeg
 • Aldona Ziółkowska - Bielewicz
  Aldona Ziółkowska - Bielewicz o sobie


  Jestem certyfikowanym coachem ICF, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Instytutu Mukoid (Komunikacja dla rozwoju).

  Od 8 lat pracuję z kobietami, zarówno na płaszczyźnie szkoleniowej, jak i wspierając je jako coach. Jestem autorką wielu akcji aktywizujących kobiety i promujących kobiecą przedsiębiorczość (m.in projektu Kobiece Twarze i Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze).

  Jako coach wspieram kobiety i mężczyzn, spotykając się z klientami we Wrocławiu, w naszych gabinetach „Brański i Partnerzy” oraz w Wałbrzychu w klinice A2Clinic.

  Zapraszam na coaching!

  Ze mną zajmiesz się porządkowaniem Twoich zasobów( możliwości, całego potencjału) i odnalezieniem w nich mocy, siły, inspiracji. Odkryję to, co w Tobie najcenniejsze. Zainspiruję, sprowokuję, uruchomię w Tobie to, o czym zapomniałeś ( zapomniałaś) że masz. Wydobędę Twoje mocne strony, przypomnę o ich istnieniu. Zaproponuję Ci partnerską współpracę, która Cię sprowokuje do zmiany myślenia, sprawi że skręcisz z drogi którą kroczysz, aby zobaczyć nowe możliwości. Twoje możliwości. A może potrzebujesz się przekonać, że Twoja droga i wybory, są najlepsze z możliwych?
  Potowarzyszę Ci , abyś się przekonał/a.  Potrzebujesz sesji z coachem, jeśli:
  - jesteś o krok od podjęcia ważnej życiowej decyzji (rozwód, zmiana miejsca zamieszkania, wybór nowej drogi życiowej lub zawodowej i inne;
  - Twój konflikt z osobą z rodziny lub z pracy, wpływa negatywnie na Twoją rzeczywistość;
  - dylemat, o którym myślisz, nie jest rozwiązany, mimo przeprowadzonych poważnych rozmów z samym sobą czy przyjacielem (przyjaciółką);
  - zmagasz się z problemem wypalenia zawodowego;
  - pandemia wywołała w Tobie nieznane lęki i chcesz to przeanalizować;

  Pamiętaj! Coach nie zasugeruje Ci rozwiązań, coach nigdy nie wie lepiej ani więcej, coach będzie Ci towarzyszył i pomoże znaleźć rozwiązania, odpowiedzi i wolność w Tobie i w Twoich zasobach!

  https://www.coach-aldona.pl/

  aldona_ziolkowska_bielewicz.jpg
 • Barbara Zimoń - Dubowik
  Barbara Zimoń - Dubowik o sobie

  Psychoterapia osób mobbingowanych zwiększająca poczucie własnej siły i wartości

  Techniki ćwiczące asertywność.

  Barbara Z_D na FB.jpg
  Jurij Romaniuk
  Jurij Romaniuk o sobie

  Psychologia zawsze była dla mnie atrakcyjnym obszarem wiedzy: traktuję Ją zarówno jako naukę jak i sztukę, łącząca w sobie logiczne i humanistyczne podejście, dokładność metodologii i pracę z nieskończonością i nieprzewidywalnością ludzi, ich charakterów, ich dusz.
  Zainteresowanie ludźmi, ich cechami, osobowość każdej konkretnej postaci — to podstawa mojego postrzegania w psychologii. W celu rozwiązania zawiłości, mam w swoim arsenale szereg konkretnych metod, wyraźnie widzę cel swojej działalności, staram się odpowiedzieć na konkretne zapytanie Klienta.

  Pracuję z następującymi problemami:
  • relacje rodzinne, z kolegami, przyjaciółmi (relacje rodzice-dzieci, miłość, zazdrość, rozwód, zdrada, kryzys w związku, konflikty, agresja, samotność itp.);
  • osobiste problemy (akceptacja siebie, znajdowanie swojego miejsca w życiu, kompleksy, konflikty wewnętrzne, wiekowe kryzysy, depresja, lęk, zagubienie, smutek itp.);
  • rozwój osobisty ;emigracja (adaptacja; problemy „cząstek stałych” małżeństw - mąż lub żona cudzoziemiec), stosunki międzykulturowe;
  • problemy wychowania dzieci (złe wyniki w szkole, odmienne zachowanie dziecka, trudności w komunikowaniu się, chwiejność emocjonalna);

  https://www.facebook.com/PsychologWeWroclawiu


  Przeprowadzam konsultacje w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim.

  Психология всегда была для меня привлекательна область знаний, как наука, как и искусство, соединяющая в себе логический и гуманитарный подход, точность методологии и работа с бесконечностью и непредсказуемостью людей, их характеров, их душ.

  Для решения этих задач у меня в арсенале целый ряд конкретных методов, я четко вижу цель своей работы, стараюсь отвечать на конкретный запрос клиента.

  Я работаю со следующими проблемами:

  • отношения в семье, с коллегами, друзьями (отношения родители-дети, влюбленность, ревность, развод, измена, кризис отношений, конфликты, агрессия, одиночество и т. д.);
  • личные проблемы (принятие себя, поиск своего места в жизни, комплексы, внутренние конфликты, возрастные кризисы, депрессия, тревога, утрата, горе и т. д.);
  • личностное развитие (понимания человеком новых граней своего существования, выработке новых позиций, стимулов, запросов)
  • эмиграция (адаптация; проблемы „смешенных” браков-муж или жена иностранец), межкультурные отношения;
  • проблемы воспитания детей (плохие результаты в школе, неуправляемое поведение ребенка, трудности в общении, эмоциональная нестабильность)

  Я провожу консультации на польском, русском и украинском языках.

  Психологія завжди була для мене приваблива область знань, як наука, як і мистецтво, що поєднує в собі логічний і гуманітарний підхід, точність методології і робота з нескінченністю і непередбачуваністю людей, їх характерів, їх душ.

  Для вирішення цих завдань у мене в арсеналі цілий ряд конкретних методів, я чітко бачу мету своєї праці, намагаюся відповідати на конкретний запит клієнта.

  Я працюю з наступними проблемами:

  • стосунки в сім'ї, з колегами, друзями (стосунки батьки-діти, закоханість, ревнощі, розлучення, зрада, криза відносин, конфлікти, агресія, самотність і т. д.);
  • особисті проблеми (прийняття себе, пошук свого місця в житті, комплекси, внутрішні конфлікти, вікові кризи, депресія, тривога, втрата, горе і т. д.);
  • особистісний розвиток (розуміння людиною нових граней свого існування, вироблення нових позицій, стимулів, запитів)
  • еміграція (адаптація; проблеми "змішаних" шлюбів-чоловік або дружина іноземець), міжкультурні відносини;

  * проблеми виховання дітей (погані результати в школі, некерована поведінка дитини, труднощі в спілкуванні, емоційна нестабільність)

  Я проводжу консультації польською, російською та українською мовами.

  Kopia DSC_3072 (1).JPG