Barbara Zimoń - Dubowik

Psycholog

Psychoterapia osób mobbingowanych zwiększająca poczucie własnej siły i wartości

Techniki ćwiczące asertywność