PROBLEMY PACJENTÓW

Kategorie problemów mające wpływ na kondycję psychiczną:

 • W pracy:
  • nadmierne obciążenie obowiązkami
  • zbyt wysokie wymagania dotyczące ilości i jakości pracy
  • mobbing
  • „odwrócony mobbing” [destrukcyjne zachowania podwładnych]
  • zagrożenie utratą pracy
  • przeniesienie na niższe stanowisko
  • wypalenie zawodowe
  • brak rozwoju zawodowego
  • niewystarczające zarobki
 • W życiu prywatnym:
  • kryzysy w związku: zdrada, rozpad więzi emocjonalnej, osłabienie pociągu seksualnego
  • śmierć bliskiej osoby, śmierć dziecka, utrata ciąży
  • poważna choroba somatyczna (dotyczy również osób bliskich): nowotwór, skutki wypadków komunikacyjnych, udarów [brak pełnej sprawności fizycznej], zawał serca, choroby endokrynologiczne, przewlekła choroba zakaźna, konieczność operacji chirurgicznej itp.
 • Inne:
  • natury prawnej: troczące się procesy sądowe, postępowania przed organami państwa
  • kryzys wiary
  • uzależnienia

Zgłaszane dolegliwości, objawy:

 • emocjonalne: stany depresji, smutku, lęku, niepokoju, drażliwości, zmęczenie
 • poznawcze: zaburzenia pamięci, koncentracji, szybsze męczenie się podczas nauki
 • somatyczne: bóle pleców, głowy, brzucha; biegunki, uczucie duszności, „guli” w gardle
 • schorzenia psychosomatyczne: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gastryczne, otyłość, bóle: głowy, pleców, brzucha itp.
 • psychogenne bóle
 • psychogenne biegunki, zaparcia i bóle brzucha
 • Inne objawy: bezsenność, płytki sen, nadużywanie alkoholu [marihuany itp.], przygodne kontakty seksualne, ryzykowana jazda samochodem, hazard, itd., itp.
Antoni Branski