• Barbara Zimoń - Dubowik
    Barbara Zimoń - Dubowik o sobie

    Psychoterapia osób mobbingowanych zwiększająca poczucie własnej siły i wartości

    Techniki ćwiczące asertywność.

    Barbara Z_D na FB.jpg