Wypalenie zawodowe

wypalenie zawodowe 3.jpg

Wypalenie zawodowe – zapobieganie i metody leczenia

Wypalenie zawodowe to zmora wielu osób. Szkolenia, jakie oferujemy, pomagają nie tylko managerom, ale również szeregowym pracownikom ustrzec się przed zjawiskiem obniżenia zaangażowania zawodowego!

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem występującym u wszystkich osób narażonych na przewlekły stres. Źródłami stresu są m.in. obciążenie obowiązkami zawodowymi, konieczność częstego podejmowania decyzji, silna presja na szybkie wykonywanie złożonych zadań oraz nieustanny nacisk na bycie osobą innowacyjną i kreatywną.

Efektem takiego stanu rzeczy są narastające problemy z koncentracją oraz skupieniem uwagi. Dochodzi do szybszego męczenia się, następuje spadek wydajności, a wykonywana praca ma niższą jakość. Dodatkowo pojawiają się dolegliwości fizyczne - od bólu pleców i zawrotów głowy, przez zaburzenia gastryczne i problemy z ciśnieniem krwi, aż po spadek odporności i infekcje. Często występują również objawy psychiczne: ciągłe znużenie, brak satysfakcji z wykonywanej pracy (np. „ciągłe narzekanie”, podważanie sensu i zasadności decyzji innych osób itp.), drażliwość, niepokój czy też stany apatii z okresami pobudzenia lub euforii.

O wadze problemu może świadczyć fakt, iż w skali każdego roku gospodarka USA traci około 200 mln dolarów z powodu stwierdzonych objawów wypalenia zawodowego. Równie duże straty odnotowują niektóre państwa europejskie.

Cel pracy

Zwiększenie komfortu życia przez nabycie wiedzy i umiejętności zabezpieczających przed wypaleniem zawodowym i dających niezbędne zdolności do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Przebieg pracy:

  • nabycie niezbędnej wiedzy o tym, czym jest wypalenie zawodowe,
  • analiza podanych przykładów, uwzględnienie roli stresu ostrego i przewlekłego,
  • analiza indywidualna: Jak wygląda moje wypalenie? Co do niego doprowadziło? Jak wyglądało moje wypalenie na początku, a jak w czasie późniejszym? Co mi pomogło?,
  • nauka technik antystresowych przeciwdziałających wypaleniu,
  • podsumowanie pracy: wypracowanie indywidualnych wskazówek dla każdego uczestnika co do prewencji i terapii wypalenia.

Warunki pracy:

  • ● praca indywidualna lub grupowa (max 12- 15 osób),
  • minimalny czas pracy to sesja 3 godzinna; zalecane to 4-6 godzin pracy.
  • następnie spotkania indywidualne lub grupowe uczestników (co 2-4 tygodnie) do czasu utrwalenia zdobytych umiejętności.

Podsumowanie:

Zjawisko wypalenia może dotyczyć każdej sfery naszego życia - pracy, rodziny, związku, nawet naszych przyjemności. Dobrze jest wiedzieć, jak postępować, gdy zaczyna nam doskwierać to nieprzyjemne uczucie utrudniające codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.